به نام خدا
فروشگاه اینترنتی « دیجی رفاه »، ارائه کننده خدمات فروشگاهی بر بستر اینترنت است. ویژگی این فروشگاه، امکان خرید اعتباری و اقساطی برای کارکنان سازمان ها و نهادهای طرف قرارداد است.
تمامی سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی می توانند از طریق انعقاد قرارداد با شرکت « مهرگان ابتکار اندیش هوشمند » به عنوان صاحب امتیاز این فروشگاه، کارکنان خویش را از این امکان ویژه، بهره مند سازند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً با ما تماس بگیرید.